Våra utbildningar

Vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) kan du bli grundlärare för skolans yngsta elever eller ämneslärare i språk för de äldsta. Du som redan är lärare kan fördjupa eller komplettera dina kunskaper. Alla våra kurser bygger på ny forskning och beprövad erfarenhet.

Sök bland våra utbildningar

Du som är lärare i svenska eller speciallärare

I höst ger Institutionen för språkdidaktik en nätbaserad uppdragsutbildning som ger dig fördjupade kunskaper om bedömning av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling. Anmäl dig senast sista juni.

Närbild på man med glasögon
Foto: Maria Sbytova/Mostphotos

Kursen Bedömning av flerspråkiga elevers andraspråks- och kunskapsutveckling för svensk- och speciallärare, 7.5 hp ges på uppdrag av Skolverket. Utbildningen är en språkdidaktisk fördjupning och behandlar bedömning utifrån samhälls- och undervisningsperspektiv samt utifrån den övergripande distinktionen formativ/summativ bedömning.

Kursen ges på kvartsfart under hela höstterminen och genomförs helt digitalt och på distans. Du utför praktiska övningar i din egen verksamhet.

Anmälan görs på särskild blankett där huvudman/rektor godkänner att du anmäler dig till kursen. Sista anmälningsdag är 30 juni.

Kursplan, litteraturlista och anmälningsblankett finns på kurssidan

 

Bli grundlärare för de yngsta

Lärare med elever i förskoleklass

Som grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 träffar du barn som är nyfikna och vill lära sig nya saker. Du inspirerar dem och lägger grunden till deras fortsatta lärande. När du läser till grundlärare studerar du på heltid i fyra år.

Hösten 2021 startar Institutionen för språkdidaktik en ny grundlärarprofil mot teckenspråkig tvåspråkig undervisning.

Läs här om att bli grundlärare


 

Bli ämneslärare i språk

Tjej och kille på högstadiet som samarbetar i klassrummet

Som ämneslärare i språk arbetar du med ungdomar i årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Du blir en viktig person för deras utveckling mot vuxenlivet. Du undervisar i två språk eller kombinerar ett språk med ett annat ämne.

Du som redan har tillräckliga och relevanta ämnesstudier från universitet eller högskola kan gå en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i tre terminer.

Läs här om att bli ämneslärare


 

Fördjupa dina kunskaper

Lärare pratar med elever i klassrummet

Vid Institutionen för språkdidaktik ligger utbildningsfokus på den språkdidaktiska kompetensen. Hos oss kan du fördjupa eller komplettera dina kunskaper inom läs- och skrivundervisning, språkdidaktik och andraspråksundervisning.

Läs här om ämnet språkdidaktik

Läs här om ämnet svenska som andraspråk

Ta en master i språkdidaktik

Stockholms universitet erbjuder ett masterprogram i språkvetenskap. Det är en sammanhängande tvåårig utbildning med olika inriktningar. För dig som vill lära dig mer om språkinlärning ur ett mångfaldsperspektiv finns inriktningen språkdidaktik. Den startar varje hösttermin och kan läsas på hel- eller halvfart.

Läs här om masterprogrammet i språkdidaktik

Fler vägar in är ett nationellt projekt som ska skapa alternativ för dig som vill bli förskollärare eller lärare. Genom att läsa enstaka korta kurser kan du känna efter ifall lärarutbildningarna är något för dig. Vid Institutionen för språkdidaktik ger vi Fler vägar in-kurser i engelsk språkdidaktik.

Läs här om Fler vägar in

Har du en utländsk lärarexamen eller akademisk utbildning i ett svenskt undervisningsämne? Då kan du bli behörig att undervisa genom att gå Utländska lärares vidareutbildning (ULV). Vid Institutionen för språkdidkatik ger vi flera ULV-kurser inom ämnet språkdidaktik.

Läs här om Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Vidareutbildning av lärare (VAL) är en kompletterande utbildning för dig som är verksam lärare men saknar lärarexamen. I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan. Vid Institutionen för språkdidkatik ger vi flera VAL-kurser inom ämnet språkdidaktik.

Läs här om Vidareutbildning av lärare (VAL)

Genom Lärarlyftet kan du öka din behörighet och höja din ämneskunskap. Alla som har en lärarexamen eller en lärarlegitimation kan söka kurserna. Institutionen för språkdidaktik ger en lärarlyftskurs i svenska som andraspråk för lärare i sfi.

Läs här om Lärarlyftet

 

Forska inom språkdidaktik

Ung man studerar i ett bibliotek

Institutionen för språkdidaktik har forskarutbildning inom huvudområdet språkdidaktik. Våra kurser på forskarnivå riktar sig i första hand till våra egna doktorander, men i mån av plats välkomnar vi alla behöriga och intresserade studenter.

Läs mer om vår utbildning på forskarnivå

Sök bland våra utbildningar