Språkstudion
Puffbild till artikel om Studenthälsan och stress

Nyheter

Kalender

Första antagningsbeskedet till VT21 publiceras

Logga in på antagning.se för att läsa och svara på ditt antagningsbesked.

Andra antagningsbeskedet till VT21 publiceras

Du behöver inte tacka ’ja’ till det andra antagningsbeskedet men för att behålla din plats måste du följa de anvisningar gällande registrering/upprop som kurs-/programgivande institution har.