Disputation i nordiska språk 10/12. Fredrik Valdeson: Ditransitives in Swedish

Disputation

Datum:

fredag 10 december 2021

Tid:

10.00 – 12.00

Plats:

Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12

Fredrik Valdeson disputerar på sin doktorsavhandling i nordiska språk: Ditransitives in Swedish. A Usage-Based Study of the Double Object Construction and Semantically Equivalent Prepositional Object Constructions 1800–2016. Disputationen ges på engelska. Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

Fredrik Valdeson
Fredrik Valdeson. Foto: Niklas Björling
 

Respondent

Fredrik Valdeson

 

Opponent

Elena Smirnova, professor, Université de Neuchâtel, Schweiz

 

Språk

Disputationen hålls på engelska.

Om disputationen på engelska:

Public defence of Doctoral Thesis in on 10 Dec. Fredrik Valdeson: Ditransitives in Swedish

Omslag. Illustration med en ofromlig klump indelad i fyra oregelbundna fält i varsin färg.
 

Sammanfattning/abstract och pdf

Avhandlingen presenterar den första större studien av bitransitiver i svenskan. Fokus ligger på bruket av dubbelobjektskonstruktion (t.ex. ge ngn ngt) och tre semantiskt likvärdiga prepositionsobjektskonstruktioner, med prepositionerna till (ge ngt till ngn), åt (ge ngt åt ngn) och för (visa ngt för ngn). Avhandlingen har även ett diakront perspektiv, där jag undersöker förändringar i bruket av konstruktionerna mellan åren 1800 och 2016.

Med en kombination av kvalitativa som kvantitativa metoder bidrar avhandlingen med nya perspektiv på de förändringar som sker i bruket av dubbelobjektskonstruktionen (DOK) och prepositionsobjektskonstruktionerna (POK). Det viktigaste resultatet är att bruket av DOK gradvis minskar under hela den undersökta perioden. Bruket av DOK blir också mer begränsat över tid, på så sätt att allt färre verb används i konstruktionen. Både till-POK:en och för-POK:en har etablerat sig som tydliga alternativ till DOK i modern svenska, medan åt-POK:ens roll som potentiellt alternativ till DOK har försvagats.

Med hjälp av teoretiska verktyg från bruksbaserad konstruktionsgrammatik tolkar jag resultaten som exempel på förändringar i konstruktionernas taxonomiska nätverk samt förändringar i de horisontella länkarna mellan DOK:en och POK:arna.

Läs mer i den nedladdningsbara avhandlingen i publikationsdatabasen DiVA (boksida 213, pdf-sida 233):

Ditransitives in Swedish. A Usage-Based Study of the Double Object Construction and Semantically Equivalent Prepositional Object Constructions 1800–2016

Geovetenskapens hus drönarbild
Geovetenskapens hus. Foto: Sören Andersson
 

Hitta till disputationen

Nordenskiöldsalen, plan 3 (hus U) i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet i Frescati. Adress: Svante Arrhenius väg 12. Huvudentréerna finns på byggnadens södra sida.

Google maps pin

 • Tunnelbanans röda linje till station Universitet. Resan tar 8 minuter från T-Centralen. Geovetenskapens hus (grön byggnad) ligger snett framåt vänster från tunnelbanestationen.
 • Roslagsbanan till station Universitetet, ca 5–10 min. promenad.
 • Buss 50 eller 540 till hållplats Universitet norra (vid tunnelbanan). Även vissa av 600-bussarna (mellan Östra station och Roslagen) stannar vid tunnelbanestationen.
 • Bil via E4/Roslagsvägen. Parkeringsplatser finns vid Svante Arrhenius väg, strax norr om huset samt söder om Södra huset (på andra sidan campus). Det är parkeringsavgift.
 • Cykla eller promenera, exempelvis längs Brunnsviken, Roslagsvägen eller genom Lill-Jansskogen.
 

Följ disputationen online

Disputationen kommer att kunna följas online genom ett webbinarium med hjälp av e-mötesverktyget Zoom.

Gör så här

 1. Du behöver ladda ned Zoom-klienten (plug in) till din dator eller Zoom-appen till din smarta telefon:
  Zoom download
  SU-medarbetare, se Serviceportalen:
  Kom igång med Zoom
 2. Du registrerar dig för webbinariet via denna länk:
  [Länk kommer ca 1 timme innan disputationen startar.]
 3. Efter att du har registrerat dig får du ett bekräftelsemejl med länk till webbinariet.
 4. Disputationen öppnar för publik senast kl. 9:45.

Som åhörare ser och hör du ordförande, respondent, opponent och betygsnämnd när de talar, men du syns och hörs inte själv.

Frågor under disputationen

 • Frågor om Zoom kan mejlas till Anna-Malin Karlsson:
  anna-malin.karlsson@su.se
 • För tekniska frågor, ring Johan Asplund på nummer 08-16 43 27. Om du inte har möjlighet att ringa, går det bra att mejla:
  johan.asplund@su.se

Aktuell information om webbinariet publiceras på denna sida.