Högre sem. NS. Blåsjö & Pettersson: Nytt år, nya kvastar

Seminarium

Datum:

onsdag 19 januari 2022

Tid:

13.00 – 14.30

Plats:

På Zoom, se nedan.

Nytt år, nya kvastar. Planer för högre seminariet i nordiska språk. Mona Blåsjö, professor, och Jonatan Pettersson, universitetslektor, leder seminariet fr.o.m. våren 2022.

Zoom-länk till seminariet.

Från och med årsskiftet övertar Mona Blåsjö och Jonatan Pettersson samordningen av högre seminariet i nordiska språk. Mycket kommer att vara sig likt; seminariet ska vara en mötespunkt för doktorander och AN-studenter i nordiska språk samt forskare på och utanför institutionen, och det ska ge plats åt de breda intressena inom ämnena nordiska språk och svenska.

Vid detta seminarietillfälle presenterar vi planer för verksamheten inom högre seminariet och bjuder in till diskussion om detta. Förbered gärna med förslag på gäster att bjuda in till hösten, idéer om särskilda programpunkter och tankar om formerna för seminariet.

Mona Blåsjö

Jonatan Pettersson

Om Högre seminariet i nordiska språk