Högre sem. NS. Henrik Williams: Sorg, rit, myt och minne. Rökstenen i Ragnaröks skugga

Seminarium

Datum: onsdag 9 mars 2022

Tid: 18.00 – 20.00

Plats: Hörsal 7, Södra huset och på Zoom, se nedan.

Högre seminariet i nordiska språk. Henrik Williams, Uppsala universitet, talar om sin forskning om Rökstenen senast publicerad i boken Rökstenen och världens undergång (2021, Kaunitz-Olsson). Extra högre seminarium i samarbete med Medeltidsseminariet och Äldretextseminariet, båda vid Stockholms universitet. Observera att seminariet ges på en annan tid än brukligt.

Seminariet ges i första hand som ett campusseminarium på plats, men det kan även följas via Zoom, men möjligheten att delta och följa diskussionen efter föreläsningen på distans kommer att ha vissa begränsningar.

Seminariet följs av ett enklare postseminarium till självkostnadspris.

Till Zoom-seminariet

Henrik Williams

Om Högre seminariet i nordiska språk

Om Medeltisseminariet vid Centrum för medeltidsstudier

Om Äldretextseminariet vid Institutionen för kultur och estetik