Högre sem. NS. Nyroos & Söderlundh: Samspel och interaktion i svenska polisförhör

Seminarium

Datum:

onsdag 26 januari 2022

Tid:

13.00 – 14.30

Plats:

På Zoom, se nedan.

Högre seminariet i Nordiska språk. Lina Nyroos och Hedda Söderlundh, Södertörns högskola, om det nya projektet Samspel och interaktion i svenska polisförhör. Fokus på objektivitet, frågekonstruktioner och polisens omformuleringar.

Lina Nyroos

Hedda Söderlundh

Om Högre seminariet i nordiska språk