Högre sem. NS. Thomas Rosén: Om återvändande karoliners rysk-kunskaper på 1700-talet

Seminarium

Datum: onsdag 2 februari 2022

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: På Zoom, se nedan.

Högre seminariet i nordiska språk. Thomas Rosén, Göteborgs universitet. Seminariet arrangeras tillsammans med Högre språkvetenskapliga seminariet i ryska och tjeckiska.

Till Zoom-seminariet

Under stora nordiska kriget (1700–1721) hamnade många av de krigförande i krigsfångenskap. Särskilt talrika var de svenska fångarna i Ryssland. Efter det svensk-ukrainska nederlaget vid Poltava i slutet av juni 1709 (gamla stilen) och huvudarméns påföljande kapitulation vid Perevolotjna, gick hela 23 000 in i en fångenskap, som för överlevarna varade till 1722.

I detta föredrag, som avspeglar pågående forskning, vill jag berätta om en föga utforskad aspekt av krigsfångarnas tillvaro: deras språkliga erfarenheter. Den svenska stormakten var en multikulturell och flerspråkig stat. De källor som kan ge kunskap om de hemvändande svenska soldaternas, hustrurnas, barnens, pigornas och drängarnas språkkunskaper avspeglar detta.

Källorna är i huvudsak av två slag: memoarer och administrativa dokument. Bilden dessa källor bidrar med är fragmentarisk, och de fåtaliga källorna visar att de i huvudsak lärt sig muntlig ryska.

Thomas Rosén

Om Högre seminariet i nordiska språk