Högre sem. NS. UPPSKJUTET (Thomas Rosén: Om återvändande karoliners rysk-kunskaper på 1700-talet)

Seminarium

Datum:

onsdag 1 december 2021

Tid:

13.00 – 14.30

Uppskjutet till 2 februari 2022. Högre seminariet i nordiska språk. Thomas Rosén, universitetslektor vid Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet.

Information kommer.

Thomas Rosén