Högre sem. TÖI. av Yvonne Lindqvist: Tre översättningssociologiska studier och ett framtidsprojekt

Seminarium

Datum:

torsdag 25 november 2021

Tid:

15.00 – 16.30

Plats:

Sal D 389

Högre seminariet i översättningsvetenskap. Professorsinstallationsföreläsning av Yvonne Lindqvist, professor översättningsvetenskap. Professorsinstallationsföreläsning av Yvonne Lindqvist, professor i översättningsvetenskap, TÖI. Observera tiden, att seminariet är framflyttat och startar kl. 15.00.

 

Abstract

I min professorsföreläsning kommer jag att resonera kring resultaten från tre översättningssociologiska studier som jag genomfört under de senaste åren. Det gäller översättandets sociologi, översättarnas sociologi och översättningarnas sociologi.

  • I undersökningen av översättandes sociologi visar jag på 3 olika nyanser av adekvans i översatta texter.
  • I undersökningen om översättarnas sociologi diskuterar jag en modell för hur översättare konsekreras på det skönlitterära översättningsfältet
  • I undersökningen om översättningarnas sociologi undersöks begreppen bibliomigration och dubbel konsekration.

Föredraget avslutas med en titt in i framtiden i form av en mycket kort presentation av TÖI:s nya institutsövergripande forskningsprojekt Flerspråkighet i svenska måltexter.

Yvonne Lindqvist