Högre sem. tvåspråkighet. Luke Holmes: Ethics in internationalisation

Seminarium

Datum:

tisdag 30 november 2021

Tid:

15.00 – 16.30

Högre seminariet i tvåspråkighet. Ethics in internationalisation: The desire for things to be otherwise in the multilingual university classroom. Seminariet ges på engelska – se vår engelska webbplats.

Ethics in internationalisation: The desire for things to be otherwise in the multilingual university classroom