Högre sem. tvåspråkighet. Rickard Jonsson & Anna Franzén: Fear, anger and desire

Seminarium

Datum:

tisdag 25 januari 2022

Tid:

15.00 – 16.30

Plats:

Zoom, se nedan.

Högre seminariet i tvåspråkighetsforskning. Seminariet ges på engelska.

Se vår engelska webbplats:

Fear, anger and desire