INSTÄLLT Koll. för nordisk filologi. (Meklenborg Nilsen: SI og SÅ – så like, men så forskjellige)

Seminarium

Datum: torsdag 9 december 2021

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Sal D 365

Kollokviet för nordisk filologi är inställt p.g.a. sjukdom. (SI og SÅ – så like, men så forskjellige. En beretning om spesialisering, frekvens og tapet av V2. Christine Meklenborg Nilsen, professor i franska vid Universitetet i Oslo, diskuterar orden så och si i fornsvenskan och fornfranskan.)

Seminariet sker i samarbete med Institutionen för romanska och klassiska språk vid Stockholms universitet.

 

Kontakt

Kollokviet för nordisk filologi

Institutionen för romanska och klassiska språk