Interaktionssem. Agnes Löfgren: Gestaltningar i förslagssekvenser under operarepetitioner

Seminarium

Datum:

onsdag 1 december 2021

Tid:

10.00 – 11.30

Interaktionsseminariet. Agnes Löfgren, doktorand, Institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet.

 

Abstract

Under seminariet kommer jag först att övergripande presentera mitt pågående avhandlingsarbete om gestaltningar (eng. depictions) i interaktionen under operarepetitioner. Därefter kommer jag att presentera en av mina delstudier som fokuserar på hur operasångare föreslår förkroppsligade dramatiska handlingar genom att gestalta dem. Vi kommer att titta närmare på hur operasångarna skapar en scen lokalt i interaktionen genom att på olika sätt projicera att de kommer att gestalta något som ett led i ett förslag, samt hur de andra deltagarna, främst regissören, svarar på dessa projektioner.

Agnes Löfgren