Interaktionssem. Elisabeth Geiger Poignant: Närhet och distans i fysisk och digital tolkpraktik

Seminarium

Datum: onsdag 21 september 2022

Tid: 10.00 – 11.30

Interaktionsseminariet. Elisabeth Geiger Poignant, universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot tolkning vid Tolk- och översättarinstitutet vid institutionen.

Information kommer.

Elisabeth Geiger Poignant

Om Interaktionsseminariet