Interaktionssem. Gustav Lymer & Oskar Lindwall: Att ge och ta kritik

Seminarium

Datum: onsdag 18 maj 2022

Tid: 10.00 – 11.30

Plats: Rum D235

Interaktionsseinariet. Att ge och ta kritik: Analyser av feedback-interaktioner i högre utbildning. Gustav Lymer, Institutionen för pedagogik och didaktik, Oskar Lindwall, Institutionen för tillämpad IT, avd för lärande, kommunikation och IT vid Göteborgs universitet.

Den här presentationen utgår från ett RJ-finansierat projekt med titeln ”Att ge och ta kritik: Återkopplingens känsliga natur”. I projektet analyserar vi videodata från kritisk återkoppling inom högre utbildning, exempelvis arkitektutbildning, sjöfartsutbildning, och hälso- och sjukvårdsutbildning. Vårt intresse rör de sätt som deltagare hanterar återkopplingens känsliga natur, dvs. det potentiellt ’problematiska’ i att ge och ta emot kritik. I presentationen pekas några sådana områden ut, bland annat förekomsten av skratt i återkopplingssekvenser, studenters sätt att svara på negativ feedback, och lärares/instruktörers arbete med att rama in och kontextualisera den kritik som ges. De analyser som presenteras är under arbete. Vi kommer att titta på utdrag ur data i syfte att öppna upp för diskussion.

Gustav Lymer

Oskar Lindwall

Om Interaktionsseminariet