Interaktionssem. Workshop (på engelska): Different kinds of participants in interaction

Workshop

Datum: onsdag 9 februari 2022

Tid: 09.00 – 12.00

Different kinds of participants in interaction: humans, robots and pets. Diskutant: Peter Auer, professor i germansk lingvistik vid universitetet i Freiburg i Freiburg im Breisgau, Tyskland. Seminariet hålls på engelska.

Se vår engelska webbplats:

The Interaction sem. Workshop: Different kinds of participants in interaction: humans, robots and pets

Om Interaktionsseminariet