Koll. för nordisk filologi. Caspar Jordan: 1000 år av språklig kontakt

Seminarium

Datum: torsdag 27 januari 2022

Tid: 15.00 – 16.30

Plats: På Zoom, se nedan.

Kollokviet för nordisk filologi. Om forskningsprojektet 1000 år av språklig kontakt: konvergens och divergens på Gotland, och om en delstudie om starka verb i gutniska inom hans avhandlingsprojekt. Caspar Jordan, doktorand vid Uppsala universitet.

Zoom-länk till kollokviet.

Caspar Jordan

Om Kollokviet för nordisk filologi