Nytt läromedel: Svenska för internationella akademiker

Svenska för internationella akademiker är en kombinerad text- och övningsbok särskilt framtagen för internationella studenter och akademiker som läser svenska vid universitet och högskola eller inom sfi och vuxenutbildning.

Bokens sju kapitel är uppbyggda kring teman, där varje kapitel innehåller autentiska tematexter av varierande svårighetsgrad. Texterna följs av intresseväckande diskussionsfrågor samt uppslag till att undersöka olika ämnen inom kultur och samhällsliv. Till varje kapitel hör en fördjupningsdel som lägger stor vikt vid kommunikativa övningar och aktiverande uppgifter.

I fördjupningsdelen finns även tydliga genomgångar av grammatik och ordförråd med tillhörande övningar. Inom varje kapitel finns en progression, från enklare texter och övningar inom temat till mer avancerade. Tanken är att man ska kunna arbeta med kapitlen och delarna i dem i valfri ordning utifrån intresse och språknivå.

Till boken hör en webbplats med inlästa ljudfiler till bokens texter och dialoger, fler och fördjupande övningar samt facit.

Svenska för internationella akademiker vänder sig till dem som vill studera svenska på B1/B2-nivå upp till C1-nivå på Europarådets nivåskala (CEFR). Boken passar även för självstudier.

 

Författare

Vendela Blomström, universitetsadjunkt, undervisar bland annat på kurser i akademisk svenska, på färdighetstränande kurser i svenska som andraspråk/frammande språk och på kurser i svenska för internationella medarbetare vid Stockholms universitet.

Vendela Blomström

Eva Nobel, adjunkt, undervisar bland annat på färdighetstränande kurser i svenska som andraspråk på förberedande/behörighetsgivande nivå för utbytesstudenter.

Eva Nobel

 

Förlag

Studentlitteratur

 

Mer information

Svenska för internationella akademiker