Centra och andra enheter

Institutionen för svenska och flerspråkighet består av enheterna Centrum för tvåspråkighetsforskning, Svenska och nordiska språk, Svenska som främmande språk och Tolk- och översättarinstitutet.

Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet har egna budgetar, stadgar, styrelser och ledarskap, men med delad administration med institutionen. Deras respektive budget, årsbokslut, rekryteringar och kursfrågor behöver godkännas av institutionsstyrelsen.

Institutionsstyrelsen

 

Centrum för tvåspråkighetsforskning

Centrum för tvåspråkighetsforskning är en tvärspråklig och tvärvetenskaplig enhet inom institutionen.

Centrets forskningsområden inkluderar tvåspråkighet i familjen, tvåspråkig utbildning, svenska som andraspråk för barn och vuxna, ungas språk och språkbruk i flerspråkig kontext, andra- och främmandespråksundervisning, språkförlust (attrition) hos tvåspråkiga, språkbevarande och språkbyte, språkideologi, minoritetsspråkspolitik, och flerspråkighet och utbildning i utvecklingsländer. Med andra ord täcker Centrets forskning psykolingvistiska, kognitiva och neurolingvistiska, sociolingvistiska och utbildnings- och undervisningsrelaterade aspekter av flerspråkighet.

Centrum för tvåspråkighetsforskning

 

Svenska och nordiska språk

Vi forskar och undervisar om svenskan både förr och i vår samtid och undervisar även i danska och norska. Här ges Språkkonsultprogrammet och Kommunikatörsprogrammet.

 

Svenska som främmande språk

Inom Svenska som främmande språk ger vi språkfärdighetstränande kurser i svenska som främmande språk, svenska för andraspråkstalare och internationella studenter vid Stockholms universitet. Vi ger också särskilda kurser för internationella anställda.

Vi ger även Tisus, som är ett behörighetsgivande test i svenska för universitets- och högskolestudier i Sverige. Det ges två gånger per år på flera orter i Sverige och utomlands.

Tisus

 

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Vi forskar och undervisar om översättning och tolkning i ett flerspråkigt samhälle. Vi utbildar tolkar och översättare för Sveriges behov på direkt uppdrag från regeringen.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

 

Kontakt

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Föreståndare Centrum för tvåspråkighetsforskning
Studierektor – Svenska och nordiska språk (GN)
Ämnesansvarig – Svenska som främmande språk, Svenska för internationella studenter/anställda
Föreståndare Tolk- och översättarinstitutet
Administrativ chef
På denna sida