Historik Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Tolk- och översättarinstitutet är sedan 2013 en del av Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) grundades 1986 vid Stockholms universitet med ett nationellt uppdrag direkt från regeringen att utbilda tolkar och översättare för Sveriges behov.

En bok om TÖI:s historik finns som fulltext i publikationsdatabasen DiVA:

Tolk- och översättarinstitutet. En särskild inrättning 1986–2012

 

Kontakt

Historik Institutionen för svenska och flerspråkighet

Historik Centrum för tvåspråkighetsforskning

Föreståndare Tolk- och översättarinstitutet
På denna sida