RALV för medarbetare

Det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler RALV) är ett lokalt råd för frågor som rör arbetsmiljö och lika villkor. Till Svefler RALV kan du som medarbetare vända dig med arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor som rör institutionen.

Kvinna med hijab, man i rullstor. Foto: dotshock, MostPhotos
Foto: dotshock, MostPhotos

 

En bra arbets- och studiemiljö ska vara en självklarhet på Stockholms universitet. Alla studenter och anställda ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vi arbetar också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter vid verksamheten.

Kränkande särbehandling, trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier är oacceptabla och ska inte förekomma. Om Stockholms universitet får kännedom om att någon är utsatt för det ska åtgärder genast vidtas.

Jämlikhet och lika villkor vid Stockholms universitet

RALV för studenter vid institutionen

 

Se Kontakt längre ned på sidan.

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.

(Källa: Arbetsmiljöverket, av.se: Skyddsombud och arbetsmiljöombud)

 

Medarbetarepresentanten ser till att medarbetarnas perspektiv representeras i RALV.

Se Kontakt längre ned på sidan.

 

Ombud för likabehandling (för medarbetare) är en kontaktperson som du kan vända dig till om du känner dig särbehandlad eller trakasserad, eller upplever att någon annan blir det.

Se Kontakt längre ned på sidan.

Ombud för likabehandling för studenter

 

Myndigheter och utbildningsväsendet ska aktivt motverka diskriminering genom att upprätta och följa jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner.

Handläggningsordning vid påtalade trakasserier o kränkande särbehandling av anställd (Svefler 2020) (154 Kb)

Lokal handlingsplan för arbetet med lika rättigheter och möjligheter (Svefler 2023) (194 Kb)

 

Kontakt

Arbetsmiljö och lika villkor (Medarbetarwebben)

Ordförande RALV
Skyddsombud/arbetsmiljöombud RALV
Skyddsombud/arbetsmiljöombud RALV
Doktorandrepresentant RALV
Medarbetarrepresentant RALV/Ombud för likabehandling för medarbetare
Miljörepresentant RALV
På denna sida