Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat vilka forskare som får anslag under nästa år. Det blir en rekordutdelning på 454 miljoner kronor som går till 502 forskningsprojekt, planeringsgrupper och forskarmånader för kliniskt verksamma.

Forskare vid Stockholms universitet har beviljats åtta treåriga projekt.

Qi Dai (Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens Institut).  Histonmetyltransferaset PRDM16 i stamcellshomeostas och tumörutveckling. Anslag beviljat för första året: 800 000 kr

Ylva Engström (Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens Institut).  Reglering av tarmepitelets proliferation, differentiering och tumöromvandling via POU/Oct transkriptionsfaktorer. Anslag beviljat för första året: 800 000 kr

Siamak Haghdoost (Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens Institut).  Mechanism of mandibular osteoradionecrosis, a healthy tissue damage, in patients treated with radiotherapy for head and neck cancer. Anslag beviljat för första året: 600 000 kr

Ann-Beth Jonsson (Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens Institut).  Studier av kroniska bakterie-infektioner som ger cellskador och cancer. Anslag beviljat för första året: 800 000 kr

Bengt Mannervik (Institutionen för neurokemi). Biosyntes av dendrogenin A, en potent tumör-inhiberande kolesterolmetabolit. Anslag beviljat för första året: 600 000 kr

Mattias Mannervik (Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens Institut).  Epigenetik och kromatinreglerande proteiner i Drosophila. Anslag beviljat för första året: 1 000 000 kr

Pål Stenmark (Institutionen för biokemi och biofysik). Strukturbiologiska studier av nya målproteiner inom nukleotid metabolismen och utveckling av cancerläkemedel. Anslag beviljat för första året: 800 000 kr

Eva Sverremark-Ekström (Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens Institut).  Hur påverkar tarmbakterier gynnsamma och skadliga effekter av kemoterapi? Anslag beviljat för första året: 800 000 kr