Årliga öppna utlysningen:

Forsknings- och utvecklingsprojekt – 11 bidrag

Forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare – 5 bidrag

Mobilitetsstöd till unga forskare – 3 bidrag

Till årliga öppna utlysningen skickades 91 ansökningar in från Stockholms universitet. Av dessa ansökningar beviljades ca 21%.

Inom ramen för det Nationella forskningsprogrammet om klimat:

Kunskap om och för samhällets klimatarbete -  1 bidrag

Totalt beviljat belopp till Stockholms universitet för ovan nämnda 20 bidrag är cirka 68,2 miljoner kronor.

Bidrag beviljades till forskare vid åtta institutioner vid Stockholms universitet. Några institutioner fick flera bidrag. Bland dessa kan nämnas ACES (fem bidrag) och Stockholm Resilience Centre (fyra bidrag).