I bild från vänster: Alexandre Kohlhas, Kurt Mitman, Katrin Schlafmann, Tobias Broer. Foto: Kristoffer Hellman/Ragnar Söderbergs stiftelse
I bild från vänster: Alexandre Kohlhas, Kurt Mitman, Katrin Schlafmann, Tobias Broer. Foto: Kristoffer Hellman/Ragnar Söderbergs stiftelse

 

Hur påverkas samhället av penning- och finanspolitiken? Vad driver kraftiga uppgångar och nedgångar i bostadspriserna och de effekter detta får på samhället? Hur ska den ekonomiska politiken utformas för att förhindra ännu en finanskris? För att besvara dessa frågor behöver regeringar och centralbanker stiliserade framställningar, eller modeller, av makroekonomin. De flesta modeller som för närvarande används för policyanalys saknar komponenter som är avgörande för att utforma en bra politik. Forskningsprojektet syftar till att skapa bättre modeller för policyanalys genom att berika dem med empiriskt relevanta dimensioner. Ett rikare och mer realistiskt ramverk kommer göra det möjligt att bättre vägleda den ekonomiska politiken i Sverige och annorstädes.

Projektledare är Kurt Mitman vid Stockholms universitet och medsökande Tobias Broer, Alexandre Kohlhas och Katrin Schlafmann

– Vår tanke med denna utlysning är att stödja mikromiljöer. Det är ett stort mervärde att se hur gruppmedlemmarna kompletterar varandra i årets projekt. Det ska bli spännande att se hur dessa planer på att åstadkomma verkligt integrerade projekt kommer att lyckas, säger Kjell Blückert, vd Ragnar Söderbergs stiftelse, i ett pressmeddelande.