Av 219 inkomna ansökningar beviljades 41, varav följande sju från Stockholms universitet:

Elin Abrahamson, Institutionen för etnologi, religionsvetenskap och genusvetenskap: ”Vad sägs om romance? Om konstruktionen och främjandet av samtida svensk populärromantik”
Värdland: Danmark.

Jasper de Jong, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut: ”Kostens sammansättning av fettsyror - hur påverkar det ätbeteendet?”.
Värdland: USA.

Charlotta Forss, Historiska institutionen: ”Ett avklätt tillstånd: Hälsa och moral i den svenska bastun, ca. 1600-1800”
Värdland: Storbritannien.

Karl Grieshop, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut: ”Könskonflikter i den genomiska eran: karakterisering av sexuellt antagonistiska regioner av genomet via experimentell evolution”
Värdland: Kanada.

Jamila L. Haider, SRC: ”Utveckling som samevolution: Hur kan resiliens informera hållbar utveckling i biokulturella landskap?”
Värdland: Storbritannien.

Viveca Lindahl, Institutionen för biokemi och biofysik: ”Maskininlärning av kvantmekaniska kraftfältsmodeller – vilken fysik kan läras utifrån data?”
Värdland: Tyskland.

Kristoffer Månsson, Psykologiska institutionen: ”Förbättra psykologiska behandlingar för ångestsjukdomar genom att undersöka temporal dynamik i hjärnans responser”
Värdland: USA.