Energimyndigheten och Vetenskapsrådet samarbetar i en satsning på projektbidrag till energiriktad grundforskning. 15 ansökningar beviljades stöd inom 2017 års utlysning varav en ansökan från Stockholms universitet.

Michael Odelius, Fysikum, får 5 188 685 kr till projektet ”Hybridperovskitsolceller sett i nytt ljus från teoretiska simuleringar av elektronstruktur, dynamik och gränsytor.”