Det rör sig om Kristoffer Hylander vid Institutionen för ekologi miljö och botanik som tilldelas närmare tre miljoner kronor till projektet ”Effekter av extrem torka på biodiversitet i nyckelbiotoper och möjligheter att öka resiliensen”.

Läs mer om Kristoffer Hylander.