Robert Östling beviljas tillsammans med Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm, och David Cesarini, New York University fyra miljoner kronor till projektet ”Förmögenhetsbildning över livscykeln och mellan generationer”.

Läs mer om Robert Östlings forskning.