Det ena projektet kallas ”Creative Industries Cultural Economy Production Network”, CICERONE, och kommer att utforska den växande relationen mellan kultur och ekonomi.

Ansvariga forskare vid Stockholms universitet är Dominic Power, professor, och Thomas Borén, docent, båda vid Kulturgeografiska institutionen.

– Kulturella och kreativa industrier bidrar väsentligt till den europeiska ekonomin men vi vet väldigt lite om hur de berörda produktionsnätverken fungerar och hur de samverkar i och med en lokal och regional kontext, säger Dominic Power.

– Projektet kommer därför att bidra till en bättre förståelse för hur, var och vilka värden som skapas och hur sådana kan bidra till lokal utveckling, hållbarhet och social sammanhållning, och hur politiken kan främja det, säger Thomas Borén.

Projektet CICERONE kommer att pågå i fyra år och har en total budget på 2 999 446,25 euro. Stockholms universitet är den fjärde största partnern finansiellt med 311 746,25 euro i beviljade medel. Projektet koordineras av ”University of Amsterdam”.

Det andra projektet som beviljas finansiering är “Technological inequality – understanding the relation between recent technological innovations and social inequalities”, TECHNEQUALITY. Projektet kommer bland annat att undersöka hur ojämlikheten i samhället påverkas av teknologisk utveckling.

– Betydelsen av sådana förändringar är fortfarande bristfälligt analyserade, och det är därför oklart på vilket sätt myndigheter bäst bör reagera, säger Tomas Korpi, professor vid Institutet för social forskning (SOFI), som är ansvarig forskare för den svenska delen av projektet.

– Vårt bidrag kommer framför allt att fokusera på betydelsen av olika former av utbildning för social rörlighet på arbetsmarknaden, säger Tomas Korpi.

Projektet kommer att pågå under tre år och har en total budget på 2 999 136,25 euro. Stockholms universitet är den fjärde största partnern finansiellt med 320 000 euro i beviljade medel. Projektet koordineras av Maastricht University.