I syfte att öka kunskapen om forskning samt för att stärka humanioras och samhällsvetenskaps ställning beslutade Riksbankens Jubileumsfond 2017  om att under tre år stödja kommunikationsprojekt inom de ämnen stiftelsen stödjer. Nu har beslut fattats i den andra omgången av satsningen och 11 projekt av beviljats medel.

Två bidrag går till forskare vid Stockholms universitet

Michele Micheletti (Statsvetenskapliga institutionen). Fest-i-Val: Ungdomars förståelse och relation till valåret 2018. 450 000 kr

Meike Wagner (Institutionen för kultur och estetik). Förmodernitet på scen: Rousseaus teater. 450 000 kr