Totalt inkom 55 ansökningar, varav 12 beviljades. Följande kommunikationsprojekt vid Stockholms universitet beviljades medel:

Mats Lekander, Stressforskningsinstitutet: ”Stressforskningspodden – en kulturell forskningspodd om stress och hälsa”, 266 000 kr

Anna Jonsson, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor: Kunskapsserien: ”Om konsten att kommunicera och samverka bortom elfenbenstorn och marknadstorg genom serieteckningar”, 400 000 kr

Janne Kontio, Institutionen för pedagogik och didaktik ”Pedagogeek-podden: insikter från forskningens framkant”, 197 000 kr

Hela listan på de beviljade kommunikationsprojekten finns att läsa på Riksbankens Jubileumsfonds webbsida