Cecilia Åse, Institutionen för etnologi, religionsvetenskap och genusvetenskap, beviljas 5 840 000 kronor för sitt treåriga forskningsprojekt ”The Cold War in the past and present: Constructing a Swedish military heritage”

Petri Laukka, Psykologiska institutionen, beviljas 6 600 000 kronor för sitt femåriga forskningsprojekt “Understanding production and perception of multimodal emotion expressions using machine learning methods”.