Frank Ball. Foto: EAJ2016.
Frank Ball. Foto: EAJ2016.

Modeller för spridning av sjukdomar har funnits i flera århundraden, men den matematiska analysen av just smittspridning stöter på flera problem som inte är aktuella när det gäller andra sjukdomar. Dels handlar det om relationer mellan de som blir sjuka – om jag blir smittad eller inte beror på om mina närmaste smittas eller inte. Det gäller till exempel inte för cancer. Dels observeras mycket sällan de för den matematiska modellen så viktiga händelserna – tidpunkten när personerna blir smittade, och när de börjar och slutar smitta andra.

För att få fram mer realistiska resultat måste befolkningen i modellerna kunna varieras på olika sätt med tiden. Populationen ska kunna växa och delas i mindre grupper, vissa får dö och andra födas. Även ändrade beteenden måste få plats i modellerna, som att en del personer skaffar nya kontakter medan andra bekantskaper upphör. Människor kan också ändra sitt sociala beteende när de upptäcker smittade personer i sin närhet. Matematiskt är en sådan utvidgning av modellerna mycket utmanande och sträcker sig långt utanför befintlig teori. Frank Ball är världsledande expert på stokastiska modeller för spridning av smittsamma sjukdomar och samarbetar sedan tidigare med professor Tom Britton och en forskargrupp vid Stockholms universitet.

Förhoppningen är att forskningen ska öka förståelsen för hur smittor sprids och därmed lämna bidrag till folkhälsopolitiken. Syftet är att i framtiden kunna bedöma hur samhället kan undvika stora epidemiutbrott genom att till exempel förändra beteenden hos de smittade, eller genom att beräkna hur många som måste vaccineras för att säkert undvika ett epidemiutbrott i en population.