– Anslaget är mycket glädjande och ger oss bland annat möjlighet att anställa ytterligare unga forskare. ERC:s bidrag är också ett erkännande, både av den höga kvalitén på forskning inom nationalekonomi vid Stockholms universitet och av vikten av förstå hur massmedier påverkar ekonomi och politik, säger David Strömberg professor i ekonomi vid Stockholms universitet.

I projektet analyseras effekterna av den explosiva ökningen av sociala medier i Kina på samhällsfenomen såsom protester och strejker, försäljning av förfalskade och undermåliga läkemedel, befordringen av lokala ledare och bevakning av censurerade händelser i traditionella medier. Projektet kommer också att undersöka hur innehållet i kinesiska tidningar påverkas av avvägningen mellan politiska och ekonomiska mål.

Censuren av sociala medier i Kina

– Vi finner miljontals poster i kinesiska sociala medier som innehåller känsligt material, till exempel konkreta korruptionsanklagelser mot namngivna högt uppsatta partimedlemmar och uppmaningar att delta i protester. Det här har förvånat både oss och andra eftersom att censuren skulle kunna vara hårdare. Regimen har både automatiska filtreringssystem och tusentals anställda som manuellt läser igenom allt som skrivs. Det material som finns på sociala medier har lämnats kvar avsiktligt. Ett troligt skäl är att regimen finner informationen användbar, till exempel för att bekämpa korruption, övervaka protester och för att få reda på vad folk är missnöjda med.

Frågan varför Kina inte censurerar sociala medier hårdare, har David Strömberg tidigare skrivit om i artikeln Why Does China Allow Freer Social Media? Protests versus Surveillance and Propaganda, publicerad i Journal of Economic Perspectives. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.31.1.117

David Strömberg kan inte själv kinesiska men har två kinesiska medförfattare, Bei Qin som doktorerade vid Stockholms universitet 2013 och som numera jobbar på University of Hong Kong och Yanhui Wu som forskar vid University of Southern California.

– Jag skulle vilja framhålla vikten av vårt doktorandprogram för forskningskvaliteten. En av mina medförfattare i ERC-projektet, Bei Qin, är en tidigare doktorand hos oss. Ett av ERC:s kriterier är "major contributions to the early careers of excellent  researchers". Då hjälper det naturligtvis att våra doktorander har fått tenure-track-jobb på ledande universitet som Harvard University och Columbia University.

Varför studerar en nationalekonom sociala medier?

Nationalekonomi är brett samhällsvetenskapligt ämne som försöker förstå hur folk gör sina ekonomiska och politiska val och vilka konsekvenser det får. Därför studerar modern nationalekonomi frågor som traditionellt kanske skulle klassats som psykologi, sociologi, historia eller statsvetenskap, förklarar David Strömberg.

– Vad gäller sociala medier kommer jag studera effekterna på ekonomiska utfall som till exempel korruption och försäljning av förfalskade läkemedel. Men det är inte helt lätt att avgränsa ekonomiska utfall från andra samhällsfenomen. Man kan exempelvis tänka sig att sociala medier påverkar politiska utfall såsom attityder till främlingsfientliga partier och globalisering. Dessa kan i sin tur påverka den ekonomiska politiken och därigenom ekonomisk tillväxt och ojämlikhet. För att förstå dessa orsakskedjor måste man gå över fältgränserna.

Idag arbetar David Strömberg vid Institute for International Economic Studies (IIES) men från och med den 1 april i år tillhör han Nationalekonomiska institutionen. Han har tidigare tilldelats ett ERC Starting Grant för projektet “The impact of mass media on public policy”.

Läs mer: Tre ERC Advanced Grant till universitetet