Läs mer om det Wallenberg Scholar Per Krusell fick år 2012 och om hans forskning.