Nedanstående forskar får forskningsmedel från Cancerfonden:

Vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut:

Christos Samakovlis: “Cell heterogeneity and plasticity in the homeostatic and injured lung” 4 500 000 kr

Stefan Åström, MBW: “Genetic and molecular analysis of DNA repair and recombination” 2 000 000 kr

Claes Andréasson: “Inaktiverande regleringsmekanismer för Heat-Shock Factor 1”, 1 600 000 kr

Vid Institutionen för biokemi och biofysik:

Mats Nilsson, DBB: “Genotype-phenotype relationships within breast cancer tumors by in situ sequencing for improved breast cancer diagnostics towards precision medicine”  2 400 000 kr

Britt-Marie Sjöberg, DBB: “Enzymatisk reduktion av ribonukleotider” 1 600 000 kr