MSCA är EU:s program för forskarmobilitet och vill säkra excellent och innovativ forskning genom att öka internationellt utbyte samt stödja unga forskares karriärutveckling.

Följande MSCA-projekt vid Stockholms universitet har beviljats finansiering:

Projektet ECORISK2050, “Effects of global change on the emission, fate, effects and risks of chemicals in aquatic ecosystems”, beviljas MSCA Innovative Training Networks, European Training Networks, under 48 månader med en total budget på 3 596 088,24 euro, Stockholms universitets budget för projektet är 563 965,92 euro. Ansvarig forskare vid Stockholms universitet är Matthew MacLeod, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) som kommer att genomföra projektet tillsammans med Anna Sobek, ACES.