Swedish Foundations’ Starting Grant, ett samarbete mellan fem svenska stiftelser, har beviljat Katrin Amann-Winkel vid Fysikum bidrag motsvarande Europeiska forskningsrådets (ERC) Starting Grant. Ragnar Söderbergs stiftelse är den stiftelse som kommer att finansiera Katrins projekt ”Probing the Glass-Liquid-Liquid-Ice Transitions in Amorphous Water with X-rays”. Genom moderna röntgenspridningsmetoder syftar projektet till att utveckla nya experiment som skulle kunna förklara några av vattnets udda egenskaper.

Projektet beviljas 2.8 miljoner kronor per år på upp till fem år.

Med utlysningen Swedish Foundations’ Starting Grant är ambitionen att fånga upp de forskare vid svenska lärosäten som ligger i framkant i Europa och har fått högsta betyg av ERC men som inte tilldelats medel från ERC – och ge dem långsiktiga förutsättningar för att bedriva sin forskning. Finansiering sker förutsatt att man fortsätter att söka ERC-finansiering.