Projektet kallas NanoTextSurf, eller ”Nanocellulosabaserade beläggningar för funktionella membran”, och den del av projektet som utförs vid Stockholms universitet leds av Aji Mathew, professor i materialkemi vid Institutionen för material och miljökemi.

– Genom nanoteknik går det att skapa nya möjligheter för material, så att de blir självrengörande eller vattenavvisande, säger Aji Mathew.  

Hennes forskning handlar bland annat om att utveckla nanocellulosa och biobaserade funktionella material med särskild inriktning på gröna och miljövänliga processer. Tekniken kan till exempel användas inom pappers- eller läkemedelsindustrin.

Programmet Horizon 2020 fördelar cirka 80 miljarder euro till forskning och innovation under sjuårsperioden 2014-2020 och projektet NanoTextSurf beviljas en finansiering för en treårsperiod. I projektet som är ett så kallat Innovation Action ingår 13 partners, varav över hälften kommer från industrin. Åtta länder deltar, bland annat Finland, Österrike, Tyskland, Slovenien, Spanien och Sverige. Målet är att komma nära en produktlansering.

NanoTextSurf startar i november och projektet koordineras av Teknologiska forskningscentralen VTT i Finland.