Totalt beviljas 15 forskare anslag från Riksbankens Jubileumsfond med upp till ett års forskning på heltid. Det sammanlagda beloppet är på drygt 16,7 miljoner kronor. Anslagen kallas RJ Sabbatical och innebär att lektorer och professorer erbjuds tid att avsluta pågående forskning och möjlighet att skriva större verk.

Från Stockholms universitet får följande forskare medel:

Caroline Kerfoot, universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, beviljas anslag för ”Språk, ras, identitet och epistemisk tillgänglighet i flerspråkiga skolor” och kommer att vistas ett läsår vid University of California, Berkeley, USA.

Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin
Susanne Kjällander.

Susanne Kjällander, universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, får medel för projektet ”Digitala verktyg i förskolan. En interdisciplinär RCT-studie (randomized controlled trial) med AAA-lab”, och kommer att spendera en forskningstermin vid Stanford University, USA.

Maria Koptjevskaja Tamm, professor vid Institutionen för lingvistik, beviljas anslag för projektet ”Temperatur i språket: typologi, evolution och utvidgade användningar”. Mer om Maria Koptjevskaja Tamms forskning går att läsa här!

Ulf Olsson. Foto: Björn Dalin
Ulf Olsson.

Ulf Olsson, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, beviljas anslag för projektet ”Paradoxografi: Strindbergs sena verk”.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Satsningen med RJ Sabbaticals är en försöksverksamhet som pågår i fem år och som ska öka flexibiliteten i den svenska forskningsfinansieringen, svensk forsknings internationella kontakter och synlighet samt förstärka kopplingen mellan undervisning och forskning.