Det är Maricela de la Torre Castro, Institutionen för naturgeografi, som beviljats 5 711 452 kronor för sitt fyraåriga projekt  ”Socialekologisk analys av marina skyddade områden ur ett genusperspektiv – SEAgender”.

Projektbidrag inom utvecklingsforskning finansieras av regeringens biståndsmedel, och forskningen ska vara av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer.