Projektet ”Innovative Nanoinformatics models and tools: towards a Solid, Verified and Integrated Approach to Predictive (eco)Toxicology” (NanoSolveIT) får totalt 6,1 miljoner euro för att utveckla ett datorbaserat system som gör det möjligt att göra riskbedömning av nanomaterial. Av denna summa går 317 250 euro till Alexander Lyubartsev, Institutionen för material- och miljökemi.

Med hjälp av prediktiv toxikologi, datormodellering, och artificiell intelligens ska NanoSolveIT förutse nanomaterialens möjliga hälso- och miljöeffekter. I förlängningen skulle sådana datorbaserade metoder göra riskbedömning av nanomaterial tillgänglig för producenter och därmed bidra till framställning av avancerade nanomaterial som är säkra för människors hälsa och miljö.

Projektet startar första januari 2019.