Per Ljungdahl, Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institute, får bidrag för en konferens om bland annat mikroorganismer i tunnelbanor och städer.
Per Ljungdahl, Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institute, får bidrag för en konferens om bland annat mikroorganismer i tunnelbanor och städer.

Av totalt 56 ansökningar har 38 beviljats konferensbidrag och bidragen går till forskare vid olika lärosäten i Sverige. För Stockholms universitet beviljades sju av åtta ansökningar vilket innebär en beviljandegrad på 88 procent. Bidragsbeloppet till Stockholms universitets forskare är på sammanlagt 791 400 kronor.  

De beviljade konferensbidragen är:

Valentin Goranko vid Filosofiska institutionen beviljas bidrag för den ”26:e årliga EACSL-konferensen Computer Science Logic CSL’2017”.

Per Ljungdahl vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institute beviljas bidrag för ”MetaSUB 2017: den tredje konferensen om metagenomik och metadesign i tunnelbanor och städer”.

Roussanka Loukanova vid Matematiska institutionen, får bidrag för ”Workshop om logik och algoritmer i datorlingvistik 2017 (LACompLing17)”.

Berit Olofsson vid Institutionen för organisk kemi får bidrag för ”Fotokatalys inom organisk syntes”.

Lise Roll Pettersson vid Specialpedagogiska institutionen beviljas bidrag för den internationella konferensen ”Tillämpad beteendeanalys och autism i universitetsutbildning”.

Mauro Zamboni vid Juridiska institutionen beviljas bidrag för ”Vad betyder gränser och mänskliga rättigheter för migranter?”

Qiong Zhang vid Institutionen för naturgeografi beviljas bidrag för mötet ”PMIP4” (Paleoclimate Modelling Intercomparison Project, phase 4).