Bidragen är på 3 150 000 kronor vardera. Följande forskare får bidrag:

Mikael Holm vid Institutionen för biokemi och biofysik beviljas bidrag för ”Reglering av proteinsyntesen i människa av translationsfaktorn eIF5A”. Värdland: USA.

Iva Lucic vid Historiska institutionen beviljas bidrag för ”Mellan Orienten och Occidenten. Reglering av skogsbruket i Bosnien och Hercegovina under inter-imperiala transitionen mellan det osmanska och det österrikisk-ungerska styret, 1878-1918”. Värdland: Österrike.

Vanessa A Masterson vid Stockholms Resilienscentrum beviljas bidrag för ”Kulturella och relationella värden i migration mellan stad och landsbygd: konsekvenser för migranters välbefinnande och ekosystemsförvaltning”. Värdland: Storbritannien.

Daniel Pedersen vid Institutionen för kultur och estetik får bidrag för ”’Liste Otto’ och censur: nazistisk litteraturpolitik i det ockuperade Frankrike 1940-1944”. Värdland: Frankrike.

Robin Wahlsten Böckerman vid Romanska och klassiska institutionen får bidrag för ”Nätverket kartlagt: Ovidius Metamorfoser och medeltida kommentarkultur från klostren till de italienska humanisterna.” Värdland: Danmark.

Jing Wang vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik beviljas bidrag för ”Evolutionära konsekvenser av parningssystemförändringar i Oenothera”. Värdland: Kanada.

Beatriz Villarroel vid Nordita beviljas bidrag för ”Stoftfördunklingens fysik i aktiva galaxkärnor”. Värdland: Spanien.