Riksbankens Jubileumsfonds styrelse har utsett 2017 års Pro Futura-forskare. De fyra forskarna har valts ut bland 27 nominerade. Beredningen av har utförts av The Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala. De fyra forskarna har handplockats med hänsyn till den kvalitet deras forskning har samt till deras förmåga att i framtiden arbeta självständigt och nydanande.

En av de fyra forskarna har nominerats av Stockholms universitet. Det är Sofia Lodén vid Romanska och klassiska institutionen som kommer att forska om gränser och landskap i Artursagan inom projektet The Europeanization of Culture in the Middle Ages: Moving Borders and Landscapes in Arthurian Romance.