Stödet gäller gästforskarbidrag för inresande och utresande forskare, samt bidrag för internationella konferenser. Totalt tilldelas projekten 5,3 miljoner kronor i finansiering. Syftet med de internationella bidragen är att underlätta kontakter, karriärutveckling och internationellt erfarenhetsutbyte. De ska också bidra till ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan det svenska och internationella forskarsamhället.

Av de beviljade ansökningarna gäller 6 konferensbidrag. 8 ansökningar gäller bidrag för inresande forskare och 7 ansökningar gäller bidrag för utresande forskare.

Fyra bidrag gick till Stockholms universitet

Gästforskare In

Projektledare Marta Szebehely (Institutionen för socialt arbete – socialhögskolan). Män i omsorgsarbete - en internationell analys. 424 352 kr

Projektledare Gunlög Sundberg (Institutionen för svenska och flerspråkighet). Hälsodiskurser och professionspraktiker. Frontlinjen i forskning om arbetslivets kommunikation. 200 000 kr

Gästforskare Ut
Projektledare Sten-Åke Stenberg (Institutet för social forskning). Sociala processer på bostadsmarknaden, ett forskningssamarbete mellan Institutet för social forskning, Stockholms universitet och School of Global, Urban & Social Studies, RMIT, Melbourne Australien. 49 000 kr

Projektledare Arvid Lindh (Institutet för social forskning). Klasskillnader i attityder till ekonomisk ojämlikhet och omfördelning ur ett länderjämförande perspektiv: en vistelse vid Stone center on socio-economic inequality, City university of New York. 177 442 kr.