Bidragsbeslut har fattats inom Vetenskapsrådets italiensk-svenska forskningssamarbete inom teknik. Åtta ansökningar har beviljats, vilka får dela på 6 000 000 kronor under perioden 2018-2020.
Ansökan skickades in av den italienska parten till det italienska ministeriet för utbildning, universitet och forskning. Bidrag kunde sökas inom områdena nanovetenskap, neurovetenskap, kulturarv samt det åldrande samhället.

Ett bidrag gick till Stockholms universitet. Det går till professor Henrik Cederquist vid Fysikum som beviljas 750 000 kronor.