Två forskare vid Stockholms universitet får bidrag från Vetenskapsrådet till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer:

Emily Baird, Zoologiska institutionen: ”Ett nytt ramverk för att förutsäga pollinerande insekters habitatkrav”, 19 590 000 kronor

Maja Schlüter, Stockholm Resilience Center: ”Kausalitet inom samhälls- och naturvetenskap samt inverkan på teoribildning inom hållbarhetsvetenskap”, 18 110 000 kronor

Bidraget till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer är långsiktigt och syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning där nydanande kunskap kan förväntas.