– Ett viktigt mål med det här projektet är att nå fram till resultat som är praktiskt användbara för politiker och andra beslutsfattare, såväl i Sverige som internationellt, säger Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier, i ett uttalande på institutets hemsida.

Gustaf Arrhenius är ansvarig för programmet som samlar framstående filosofer och samhällsvetare från Europa, USA och Australien. Tillsammans ska de undersöka de värden och principer som bör reglera relationerna mellan generationer. Bland annat kommer viktiga teoretiska och praktiska problem inom populationsetiken, rättviseteorin och klimatetiken att behandlas.

Forskningsprojektet beräknas pågå i sex år och är ett av tre programanslag som i år beviljades bidrag från Riksbankens Jubileumsfond. Totalt delades nästan 320 miljoner kronor ut till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.