Ariel Goobar vid Fysikum
Ariel Goobar vid Fysikum

Under hösten 2015 rapporterades om den första observationen av gravitationsvågor, vilket blev en världsnyhet. Det som gav upphov till vågorna var två svarta hål som slukade varandra. I det nu beviljade projektet vill Ariel Goobar tillsammans med Hiranya Peiris, Stephan Rosswog och Jesper Sollerman från Institutionen för astronomi koppla samman observationer av gravitationsvågor med observationer av elektromagnetisk strålning.

Goobar och Sollerman är båda framstående inom studier av supernovor och är aktiva i det nya projektet Zwicky Transient Facility (ZTF). Hiranya Peiris är drivande inom det nya projektet Large Synoptic Survey Telescope (LSST) med vilket såväl Fysikum som Institutionen för astronomi nyligen skrivit ett Memorandum of Agreement. Stephan Rosswog är expert på beräkningar av kollisioner mellan neutronstjärnor som kan ge upphov till gravitationsvågor. Tillsammans skapar dessa forskare en gemensam miljö för att koppla samman optiska observationer med detektion av gravitationsvågor.

”Bidrag till forskningsmiljöer” är ett nytt program som Vetenskapsrådet har lanserat. Syftet med bidraget är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Bidraget söks av en konstellation av flera forskare som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt. Av 222 ansökningar beviljades 18.